Z nieugiętością i nieuczciwością egzekutorów można sobie poradzić

Wszystkim egzekucje komornicze nasuwają się na myśl niezmiernie negatywnie. Wiele razy w TV ma się możliwość oglądać operacje wynoszenia mienia albo eksmisje wspomagane za pomocą policji. Ostatnio była możliwość śledzenia przekazu z postępowania sądowego wobec komornika, który przedobrzył z zaangażowaniem w jego pracy i przekraczaniem przepisów. Zabierał cały dobytek życia, nieraz poza przepisami, ludziom, którym się nie powiodło. Niejednokrotnie nie była to z ich winy, tylko splot różnych sytuacji lub dramatycznych zbiegów okoliczności. W proteście przeciw tym działaniom powstała antyegzekucja, która stawia na szacunek do trasata oraz jego praw jako osoby z jej osobistymi kłopotami.

Antyegzekucja


Niekiedy komornicy nie chcą czekać, zależy im na prędkim ściągnięciu funduszy, nie myśląc, jakie pogorzelisko pozostawiają za sobą. Antyegzekucja jest wypatrywaniem wyjścia z sytuacji, wydłużeniem czasu. Kiedy trasat, mając go więcej, zdoła wykazać się oraz zdobyć jakąś kolejną robotę i zebrać pieniądze na spłatę zadłużenia lub chociaż sygnując ugodę, skasować pewną część kredytu czy chociaż opłat karnych. A szczególnie jest to podejście do kontrahenta zgodne z prawem. W szeregu przypadków antyegzekucja dostarcza dużo korzyści oraz zapewnia odebranie dużo więcej funduszy niż ciężka i bezwzględna windykacja komornicza, która nie zważa na osobę i literę prawa. Często egzekutorzy kooperują z gangami przestępczymi, które nabierają niezorientowane osoby na dług z astronomicznymi kosztami. Kredyty tego typu są w taki sposób zaaranżowane, iż ich zwrot jest w zasadzie niewykonalna. W takim przypadku niezwykle błyskawicznie dług jest oddawany do firmy komorniczej, która oczekuje na niego z przygotowaną procedurą postępowania. Człowiek nawet się nie zorientuje, jak egzekutor jest w trakcie odbierania mu samochodu czy miejsca zamieszkania. Niestety nieidealne prawo nie jest w stanie ochronić takiego człowieka.