Bezpieczny samochód

Na początek sięgnijmy w przeszłość. Pomysł poduszki gazowej zrodził się w USA przed blisko 40 laty i wywodzi się z wojska. Szybko okazało się, że w wozach bojowych i lotnictwie takie rozwiązanie nie przyniesie korzyści i ideę tę odtajniono. Workami powietrznymi zainteresował się przemysł motoryzacyjny. Chodziło o stworzenie całkowicie niezależnego od kierowcy i pasażerów zabezpieczenia ich w samochodzie przed skutkami zderzeń. 30 lat temu rozpoczęto próby z workami gazowymi w samochodach osobowych. Powstała koncepcja umieszczenia w pasie podokiennym worka z tworzywa sztucznego, który napełniałby się sprężonym powietrzem w chwili uderzenia samochodu w przeszkodę. Do prototypowych worków gazowych, wykonanych z grubej folii polietylenowej, podłączone byty butle ze sprężonym powietrzem.

Umieszczone z przodu samochodu pręty popychacze łączyły się z zaworami butli. Gdy w wyniku zderzenia pręty przesuwały się do tyłu, to ich ruch otwierał zawory butli i następowało pompowanie worków. Zawory sterowane prętami okazały się zawodne; zamieniono je szybko na styczniki elektryczne, a następnie na przełączniki bezwładnościowe, mechaniczne zawory w butlach zamieniono zaś na elektromagnetyczne. Układ taki okazał się jednak zawodny i zbyt wolny w działaniu i nie był w stanie chronić pasażerów. Jednocześnie znacznie poprawiono konstrukcję pasów bezpieczeństwa. Dzięki licznym akcjom propagandowym i nakazom administracyjnym zostały one wprowadzone na stałe do wszystkich nowo powstałych pojazdów. Łatwe w użyciu i tanie pasy okazały się bezkonkurencyjne w porównaniu z niesprawnymi workami na sprężone powietrze. Poduszka zeszła na plan dalszy, ale nie zaginęła. Laboratoria wszystkich liczących się producentów zajmowały się dalej jej ulepszaniem, co zaowocowało wreszcie seryjną produkcją. W ofercie fabrycznej europejskich gigantów motoryzacji poduszki gazowe znajdują się już od ok. 14 lat. Rozwiązania obecne mają z pierwszymi prototypami niewiele wspólnego. Worek wykonany jest ze specjalnej tkaniny syntetyczno-bawełnianej o nieprzepuszczalnej powierzchni, napełniany jest nietoksycznym gazem powstającym w wyniku spalania wybuchowego substancji stałej, a momentem odpalenia ładunku steruje szybki komputer analizujący dane z kilku wielokierunkowych czujników umieszczonych w nadwoziu pojazdu. Nowoczesne poduszki gazowe umieszczane są zarówno przed kierowcą, w kierownicy, jak i jego pasażerem, najczęściej nad pokrywą schowka, nie stanowią więc – jak w pierwszych próbach – elementu wspólnego dla wszystkich pasażerów przed niego siedzenia. Dobry mechanik kraków nie tylko poradzi sobie z demontażem, ale również instalacją poduszki w każdym samochodzie osobowym.