Dzieci nienarodzone – wartość, ochrona i prawa

Wielu ludzi zgadza się, że dzieci nienarodzone powinny mieć takie same prawa jak te, które przyszły na świat. Dla niektórych jest to kwestia wiary, dla innych – nauki, a dla jeszcze kolejnych – po prostu intuicji. Niezależnie od tego, czym dane osoby się kierują, jedno jest pewne – dzieci nienarodzone powinny być szanowane i chronione.

Nauka 

Zgodnie z nauką dzieci nienarodzone od samego początku są istotami ludzkimi. Już w momencie zapłodnienia posiadają one swoje własne unikalne kombinacje genów, które odpowiadają za ich późniejsze dojrzewanie fizyczne i intelektualne. W pierwszych tygodniach ciąży dziecko rozwija się bardzo szybko. Wykształca się u niego zarówno układ nerwowy, jak i sercowo-naczyniowy. Z perspektywy nauki więc wartość dzieci nienarodzone wynika z ich istnienia jako istot ludzkich, a nie tylko jako „początku ciąży”.

Wiara 

Dla wielu osób za wartością poczętych istot stoi wiara. W większości religii wychodzi się z założenia, że dzieci nienarodzone posiadają duszę. Nie można zatem pozwolić na uśmiercenie ich, ponieważ stanowi to takie samo zabójstwo, jak w przypadku dzieci już urodzonych.  

Dzieci nienarodzone

Intuicja 

Niektórzy ludzie po prostu czują, że dzieci nienarodzone zasługują na szacunek i możliwość dalszego funkcjonowania w świecie. Może to wynikać z doświadczeń życiowych takich osób, np. z rodzicielstwa lub obserwacji innych ludzi. Ponadto wpływ na ten sposób myślenia często ma przyjmowana filozofia życiowa, a także wartości, jakie wyniosło się ze swojego domu. 

Przeczytaj więcej na stronie: https://www.zycierodzina.pl/